• B-dul Carol I nr. 11

  cod 700506, IAŞI

 • e-mail @

  ius-smart@uaic.ro

Perioada de desfășurare: 21 ianuarie 2022 - 20 mai 2022*

* perioada se poate modifica, în funcție de orarul stabilit pentru activitatea de formare

Programul de formare în domeniul competențelor antreprenoriale este un program autorizat la Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) în conformitate cu prevederile OG 129/2000 privind formarea profesionala a adulților și urmărește creșterea abilității studenților beneficiari de a materializa idei de afaceri și de a asigura oportunități sporite pentru participarea activă și creșterea adaptabilității pe o piață a muncii flexibilă și inclusivă.

 • Cursurile de formare se vor derula în regim online;
 • Programul de formare va avea minim 40 de ore de formare (câte 8 module a câte 5 ore fiecare) și va conține:
  • o parte teoretică care va furniza cunoștințe cu privire la demararea unei afaceri;
  • o parte practică care va fi compusă din diverse aplicații și va avea drept finalitate crearea planului de afaceri.
 • Dobândirea de competențe și aptitudini juridice și antreprenoriale în cadrul unor cursuri acreditate ANC, susținute de către cadrele didactice universitare;
 • La finalul programului, cursanții vor fi evaluați de către o comisie de examinare formată din câte 2 membrii din partea ANC și un membru din partea UAIC;
 • Obținerea unui certificat de absolvire, recunoscut de Ministerul Educației și de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

După parcurgerea activităților din cadrul acestui program de formare și obținerea certificatului de absolvire, studenții beneficiari au oportunitatea de a participa la ( CONCURS ) concursul de planuri de afaceri în urma căruia cele mai bune 21 de planuri de afaceri vor primi o finanțare cuprinsă între 40.000 și 100.000 de euro, în funcție de numărul de locuri de muncă create de către fiecare firmă nou înființată.

În atenția celor care nu și-au ridicat certificatul de absolvire !

Certificatul de absolvire poate fi ridicat PERSONAL, pe baza cărții de identitate, prezentată în original, de la sediul DFCIDIFR (DEPARTAMENTUL PENTRU FORMARE CONTINUĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ), Strada Lascăr Catargi, nr. 54, 700107, etaj 1, de luni până vineri, în baza unei programări prin e-mail la adresa: dfcidifr@uaic.ro. Persoană de contact: Raluca OCU, Telefon: 0232 202 592.